Zmiana nazwiska po rozwodzie

Prawo rodzinne przewiduje możliwość rozwiedzionego małżonka powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Dotyczy to każdego z małżonków, zarówno kobiety, jak mężczyzny. Zdarzają się bowiem okoliczności, kiedy to mąż przyjmuje nazwisko żony, choć niewątpliwie rzadziej aniżeli sytuacja odwrotna. Aby powrócić do nazwiska noszonego przed małżeństwem należy złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bądź konsulem (w przypadku przebywania za granicą). Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia takiego oświadczenia, nawet sąd rozwodowy.

Jedynym warunkiem jest dochowanie 3-miesięcznego terminu, który zaczyna biec z momentem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Brak złożenia oświadczenia w powyższym terminie powoduje definitywną utratę prawa do zmiany nazwiska w oparciu o powyższy tryb.

Wówczas pozostaje jedynie administracyjna zmiana nazwiska, jednak tej można dokonać jedynie z ważnych powodów.

Reprezentując strony w toku postępowania o rozwód spotykałam się z prośbami o dopełnienie w imieniu rozwiedzionego małżonka formalności związanych ze zmianą nazwiska. Warto w tym kontekście wspomnieć, że oświadczenie o powrocie do nazwiska, które małżonek nosił przed zawarciem małżeństwa, dla skuteczności musi być złożone osobiście. Pewnym ułatwieniem jest jednak fakt, że może zostać złożone w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przepisy nie wymagają składania ww. oświadczenia w urzędzie, w którym doszło do zawarcia małżeństwa. Natomiast osoby przebywające za granicą mogą złożyć takie oświadczenie przed dowolnym polskim konsulem. Krakowski USC wprowadził również ułatwienia w postaci elektronicznej rejestracji wizyty.

Warto również wspomnieć o orzeczeniu, które zapadło na kanwie pewnej sprawy, w której były mąż domagał się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo[i]. Sąd wykluczył taką możliwość.  

Szczegółowy opis dokumentów potrzebnych w urzędzie stanu cywilnego znajdziecie Państwo na:

https://obywatel.gov.pl/malzenstwo/nazwisko-panienskie-wroc-do-nazwiska-noszonego-przed-slubem.


adwokat Joanna Szewczyk- Stępień

Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk- Stępień w Krakowie

Telefon: +48 792 276 360 e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com

Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

[i] Postanowienia SN z 2.02.1978 r., IV CZ 11/78,