2 w 1 czyli podział majątku w sprawie rozwodowej

Najczęściej rozstający się partnerzy przeprowadzają podział majątku już po prawomocnym orzeczeniu rozwodu, kiedy ustaje ustawowa wspólność majątkowa. Podczas jej obowiązywania niedopuszczalne staje się żądanie podziału majątku wspólnego.

Małżonkowie najpierw uczestniczą w procesie o rozwód, a następnie w kolejnej sprawie- o podział majątku. Oznacza to, że sfinalizowanie łączących ich spraw staje się czasochłonne i kosztowne.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość unormowania w trakcie jednego postępowania sądowego równocześnie kwestii rozwiązania małżeństwa, jak i podziału majątku. Prawo rodzinne przewiduje wyjątkowy tryb przeprowadzenia podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym, ale tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki postępowania. Skuteczność podziału majątku będzie uzależniona wówczas od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Art. 58§3 k.r.o.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Nadmierna zwłoka postępowania najczęściej będzie występowała wówczas, gdy małżonkowie pozostają w głębokim sporze. Brak porozumienia w kwestii ustalenia wartości dokonanych nakładów poniesionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka bądź z majątku osobistego na majątek wspólny lub też w kwestii udziałów każdego z małżonków w majątku wspólnym zazwyczaj będzie wiązał się z potrzebą przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego i w konsekwencji dłuższego upływu czasu. Niemiej jednak w takich sytuacjach można przemyśleć, czy możliwe i celowe byłoby przeprowadzenie podziału częściowego ograniczonego do jednego składnika majątkowego np. mieszkania czy samochodu.

Częściowy podział majątku przeprowadzony w trakcie rozwodu również będzie dopuszczalny tylko wówczas, gdy nie spowoduje zwłoki w postępowaniu. Bez wątpienia dotyczy to spraw, w których pomiędzy stronami nie ma konfliktu na tle sposobu podziału czyli np. tego komu przyznać dany składnik na własność.

Jeżeli dokonanie podziału majątku wspólnego powodowałoby nadmierną zwłokę w postępowaniu, sąd pozostawia wniosek bez rozpoznania, a orzeczenie to nie jest zaskarżalne.

Podział majątku wspólnego w trakcie rozwodu czy precyzyjniej pisząc równocześnie z rozwodem wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, czy wideokonferencje dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *