Podział majątku przed rozwodem- czy to możliwe?

Wbrew obiegowej opinii, dokonanie podziału majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa w żadnym stopniu nie jest uzależnione od tego, czy małżonkowie są rozwiedzeni. Małżeństwo może nadal trwać  natomiast małżonkowie, z różnych przyczyn, mogą być zainteresowani dokonaniem podziału majątku wspólnego. I zgodnie z prawem mogą to uczynić. Jedynym warunkiem, który tak naprawdę jest konieczny…

Czytaj dalej →

2 w 1 czyli podział majątku w sprawie rozwodowej

Najczęściej rozstający się partnerzy przeprowadzają podział majątku już po prawomocnym orzeczeniu rozwodu, kiedy ustaje ustawowa wspólność majątkowa. Podczas jej obowiązywania niedopuszczalne staje się żądanie podziału majątku wspólnego. Małżonkowie najpierw uczestniczą w procesie o rozwód, a następnie w kolejnej sprawie- o podział majątku. Oznacza to, że sfinalizowanie łączących ich spraw staje się czasochłonne i kosztowne. Warto…

Czytaj dalej →

Jak rosnąca inflacja wpływa na wysokość alimentów?

Zgodnie z prawem ustalona przez sąd kwota alimentów może ulegać modyfikacjom w wyniku zmiany stosunków. Oznacza to, że  ustalona przez sąd, czy to podczas rozwodu czy procesu o alimenty, pierwotna kwota zobowiązania może zostać zmieniona. Środkiem prowadzącym do takiej zmiany będzie wniesienie pozwu o obniżenie lub o podwyższenie alimentów. W postępowaniu tym należy położyć nacisk…

Czytaj dalej →

Czy muszę stawić się osobiście na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa to ogromny stres dla każdego z małżonków. Stąd od czasu do czasu pojawiają się pytania klientów o to, czy muszą osobiście stawić się w sądzie, czy też pełnomocnik może zastąpić ich podczas rozprawy. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest jak zawsze uzależniona od stanu konkretnej sprawy. Co do zasady na rozprawie powinni stawić…

Czytaj dalej →

Kiedy Sąd podczas rozwodu nie orzeka o kontaktach z dzieckiem?

Charakterystycznym dla procesu rozwodowego jest, że poza aspektami dotyczącymi relacji małżeńskich, sąd orzeka także o sprawach dzieci, będąc zobowiązanym do poczynienia ustaleń odnośnie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, a także określenia kontaktów rodzica z dziećmi. Niejednokrotnie rodzice, mimo rozstania i związanych z tym trudnych relacji między sobą, potrafią współpracować na polu dotyczącym spraw dzieci….

Czytaj dalej →

Ugoda w sprawie rodzinnej

Ugoda sądowa to kompromisowy sposób rozwiązania zawisłego przed Sądem sporu. Strony mogą wypracować ją w trakcie prowadzonej mediacji, ale zdarza się, że porozumienie jest osiągane podczas rozprawy sądowej, a następnie jego treść wciąga się do protokołu rozprawy lub też zamieszcza w odrębnym dokumencie. Zgodnie z art 223 k.p.c. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony…

Czytaj dalej →

Dostałem pozew o rozwód- co dalej?

Bywa tak, że małżonkowie prowadzą rozmowy dotyczące zakończenia związku, ustalają między sobą warunki rozstania i podejmują wspólne działania w kierunku ich sformalizowania. Zdarza się również, że małżonkowie przeżywają kryzys, ale niekoniecznie -przynajmniej w ocenie jednego z partnerów- świadczący o definitywnym rozstaniu. Otrzymanie pozwu o rozwód jest wówczas zaskoczeniem. Jeśli nie przewidywałeś takiego obrotu spraw, masz…

Czytaj dalej →

Rozwód na jednej rozprawie? Szybki rozwód jest możliwy.

Co zrobić, aby sprawnie i szybko przejść przez proces rozwodowy tak, by nie trwał latami? Ile trwa rozwód i czy możliwe, aby zakończyć go na pierwszej rozprawie? To bardzo częste pytania, które padają z ust rozstających się małżonków. Są zresztą całkowicie zrozumiałe. Sprawy nieprzyjemne, a raczej do takich większość osób zalicza rozstanie z partnerem, chcemy…

Czytaj dalej →

Chcę wziąć rozwód- od czego zacząć?

Podjęcie decyzji o rozstaniu, choć niewątpliwie trudne emocjonalnie, jest dopiero początkiem drogi do ostatecznego uzyskania rozwodu przed sądem. Dobre przygotowanie się do procesu rozwodowego będzie nie tylko zwiększało szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia sądu, ale może w sposób znaczący wpłynąć na długość postępowania sądowego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że decyzje podejmowane jeszcze przed złożeniem…

Czytaj dalej →

Rozwód- na jakie koszty się przygotować i czy małżonkowie mają wpływ na ich wysokość

Koszty rozwodu zależą w dużej mierze od samej strony

Podobno najtrudniejsze w rozwodzie jest samo podjęcie decyzji o nim. Nie nadawałabym jednak przesadnego znaczenia tej dość obiegowej opinii. Obserwując bieg spraw rozwodowych mogę Was zapewnić, że od samej decyzji o rozstaniu znacznie trudniejsze może okazać się przejście przez postępowanie sądowe i zakończenie go. Małżonkowie rozstają się przecież z różnych powodów i nie zawsze są…

Czytaj dalej →