Czy muszę stawić się osobiście na rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa to ogromny stres dla każdego z małżonków. Stąd od czasu do czasu pojawiają się pytania klientów o to, czy muszą osobiście stawić się w sądzie, czy też pełnomocnik może zastąpić ich podczas rozprawy.

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest jak zawsze uzależniona od stanu konkretnej sprawy. Co do zasady na rozprawie powinni stawić się obydwoje małżonkowie, a ich przesłuchanie jest obowiązkowe. Jeśli sąd zamierza na ustalonym terminie rozprawy przesłuchać strony to wyraźnie wskazuje, że chce przesłuchać daną osobę w tym charakterze. Jest to konsekwencja obowiązujących przepisów postępowania cywilnego.

Jeżeli jednak strona wezwana na rozprawę się nie stawi, a przyczyny tego stanu rzeczy nie będą znane to sąd w pierwszym rzędzie będzie wyjaśniał z jakich przyczyn doszło do niestawiennictwa powoda lub pozwanego, a przede wszystkim czy zależały one od woli samej strony. Dopiero, gdy okaże się, że niestawiennictwo jednego z małżonków jest przejawem jego wyboru, a nie obiektywnych przeszkód sąd będzie mógł pominąć dowód z jej przesłuchania. Jeżeli jednak strona wykaże, że chce być przesłuchana, lecz nie może stawić się w sądzie z powodu okoliczności od niej niezależnych, które powyższe uniemożliwiają to należy liczyć się z odroczeniem rozprawy.

Przeszkody w przesłuchaniu strony nie mogą istnieć jednak w nieskończoność i powodować, że sąd nie miałby możliwości zakończenia sprawy. Gdy przesłuchanie jednej ze stron jest niemożliwe wskutek trwałych lub niedających się usunąć przeszkód dopuszcza się przeprowadzenie postępowania o rozwód ograniczonego do przesłuchania jednego z małżonków. W razie wątpliwości co do okoliczności sprawy sąd może skorzystać także i z innych dowodów, które ma prawo dopuścić z urzędu, a więc niezależnie od inicjatywy stron.

Sprawa o rozwód może zostać zatem zakończona bez udziału jednego z małżonków, jednak należy szczegółowo rozważyć, czy zrezygnowanie ze stawiennictwa na rozprawie i odbycia przesłuchania będzie odpowiednie z punktu widzenia interesów samej strony. Obecność pełnomocnika nigdy nie zastąpi dowodu z przesłuchania strony, którą reprezentuje. Przesłuchanie strony to ten moment procesu, w którym ma możliwość przedstawienia sądowi opisu zdarzeń z własnej perspektywy, a także sprostowania okoliczności przytoczonych nierzetelnie lub niezgodnie z prawdą. W przypadku sporu o to, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa jest to zatem dowód kluczowy.

Czy pobyt małżonka za granicą uniemożliwia rozwód?

Co do zasady pobyt strony za granicą nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia dowodu z jej przesłuchania, gdyż sąd może skorzystać z instytucji pomocy prawnej lub przeprowadzić rozprawę w formie zdalnej czyli wideokonferencji. Strona odmawiająca stawiennictwa w sądzie z powodu pobytu za granicą nie może liczyć na potraktowanie jej nieobecności jako usprawiedliwionej. Nowe formy przeprowadzania rozprawy, w których wykorzystywane są środki porozumiewania się na odległość są skutecznym środkiem wymierzonym w celowe przewlekanie postępowań rozwodowych.

Jak wygląda rozprawa zdalna?

Obecnie sąd każdorazowo wzywa małżonków do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail. Na wskazany adres poczty elektronicznej przesyła następnie właściwy link, który umożliwia udział w rozprawie poprzez połączenie internetowe. W wyznaczonym dniu i godzinie uczestnik łączy się z salą rozpraw poprzez przesłany link. Forma zdalna rozprawy przypomina nieco rozmowę przez Skype’a– potrzebujemy sprawnych głośników, mikrofonu i kamery, a połączenie możliwe jest zarówno za pomocą komputera jak i telefonu komórkowego. Oczywiście niezbędnym jest dostęp do sieci Internet.

Mimo przesłania linku do rozprawy zdalnej strona może stawić się osobiście w sądzie. Niejednokrotnie część uczestników przebywa fizycznie w sali rozpraw, pozostali łączą się w trybie wideokonferencji. Osoby uczestniczące w rozprawie w trybie zdalnym są widocznie i słyszalne dla osób obecnych w budynku sądu – ich wizerunek na umieszczonych ekranach w sali rozpraw, a dźwięk poprzez transmisję z głośników.

Zdalna forma rozpraw jest szczególnym ułatwieniem dla tych małżonków, którzy przebywają na stałe za granicą i nie mogą bądź nie chcą wyłącznie z powodu toczącej się sprawy o rozwód przyjeżdżać do Polski. Obecnie wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem rozwodu są właściwie możliwe do przeprowadzenia zdalnie- od kontaktu z adwokatem w celu porady lub zlecenia prowadzenia sprawy o rozwód aż po udział w rozprawie i wysłuchanie wyroku.

W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniająca się rzeczywistość wymusiła odmienną organizację wymiaru sprawiedliwości. Choć 10 lat temu wydawało się to niewyobrażalne to obecnie wiele osób będących klientami kancelarii znam wyłącznie wirtualnie, bowiem konsultujemy się wyłącznie poprzez prowadzone wideokonferencje. Czy to dobrze? Na pewno wygodniej i szybciej.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, czy wideokonferencje dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *