Dostałem pozew o rozwód- co dalej?

Bywa tak, że małżonkowie prowadzą rozmowy dotyczące zakończenia związku, ustalają między sobą warunki rozstania i podejmują wspólne działania w kierunku ich sformalizowania.

Zdarza się również, że małżonkowie przeżywają kryzys, ale niekoniecznie -przynajmniej w ocenie jednego z partnerów- świadczący o definitywnym rozstaniu. Otrzymanie pozwu o rozwód jest wówczas zaskoczeniem. Jeśli nie przewidywałeś takiego obrotu spraw, masz prawo czuć się przytłoczony. Sprawa o rozwód wiąże się z koniecznością podjęcia wielu ważnych decyzji i to w stosunkowo krótkim czasie, bo musisz rozstrzygnąć je najpóźniej do momentu złożenia odpowiedzi na pozew.

Ile mam czasu na złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód?

Korespondencja z Sądu, oprócz odpisu pozwu i dołączonych do niego załączników, zawiera zazwyczaj zobowiązanie pozwanego- czyli Ciebie- do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 2 tygodni. Rzadko zdarza się, że Sąd przewiduje dłuższy termin. Czas ten biegnie od momentu odebrania przesyłki. Nie dość, że musisz w tym okresie zmierzyć się z faktem samego rozwodu to równocześnie zająć stanowisko odnośnie żądań, które zawiera pozew.

Złożenie odpowiedzi na pozew o rozwód to absolutna konieczność w sytuacji, gdy nie zgadzasz się z twierdzeniami pozwu. Zwróć uwagę na treść poniższego przepisu:

Art. 230 k.p.c.

Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Inaczej mówiąc, brak wskazania przez pozwanego, które twierdzenia są nieprawdziwe, co czyni właśnie w odpowiedzi na pozew o rozwód, może okazać się równoznaczny z ich potwierdzeniem. Dlatego koniecznym jest konkretne wyszczególnienie, którym faktom zaprzeczasz i jakie zgłaszasz zarzuty.

Co napisać w odpowiedzi na pozew o rozwód?

Odpowiedź na pozew powinna zawierać wskazanie Twojego zdania w kwestii dalszego istnienia małżeństwa, ale też uregulowania spraw dotyczących wspólnych małoletnich dzieci. Przygotowując się do napisania odpowiedzi na pozew o rozwód trzeba zadać sobie kilka podstawowych pytań:

 1. Czy zgadzasz się na rozwód?
 2. Czy chcesz, aby Sąd ustalał, które z małżonków odpowiada za rozpad związku?
 3. Z którym z rodziców powinny mieszkać dzieci?
 4. Czy istnieją warunki do sprawowania przez rodziców pieczy naprzemiennej?
 5. Komu powinna zostać powierzona władza rodzicielska nad wspólnymi dziećmi?
 6. Czy chcesz, aby Sąd wyznaczył terminy i zasady spotkań dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają? Jak powinny Twoim zdaniem wyglądać te kontakty?
 7. Ile wynoszą miesięczne koszty utrzymania małoletnich dzieci i w jakim stopniu oraz formie powinny być pokrywane przez każdego z rodziców?
 8. Czy po rozwodzie będziesz nadal mieszkać z byłym małżonkiem, a w związku z tym w jaki sposób powinien zostać określony sposób korzystania przez Was z mieszkania?
 9. Czy chcesz uregulować na czas trwania sprawy sądowej alimenty lub kontakty z dziećmi?
 10. Czy pomiędzy Tobą a małżonkiem toczyły się inne sprawy sądowe, np. o alimenty, władzę rodzicielską, kontakty pomiędzy rodzicami a małoletnimi dziećmi, rozdzielność majątkową?
 11. Czy wcześniej toczyła się między Wami sprawa o separację lub rozwód?
 12. Czy chcesz, aby Sąd skierował Was na mediację?

Odpowiedź na powyższe pytania pozwoli stworzyć Twoje stanowisko w sprawie. Na jego poparcie musisz przedstawić dowody- dokumenty, zeznania świadków. Sprecyzuj dokładnie, jaki fakt chcesz danym dowodem potwierdzić.  Zgromadzenie dowodów to często czasochłonny proces, a przecież dowody musisz wskazać w odpowiedzi na pozew, inaczej Sąd uzna je za spóźnione i pominie. Pominie czyli nie przesłucha świadka, nie weźmie pod uwagę dokumentu, nie zleci opinii biegłych. Wynika to z ogólnej zasady, że na stronach procesu ciąży obowiązek przytaczania wszystkich faktów i dowodów bez zwłoki, tak aby proces był prowadzony sprawnie. W piśmie z Sądu zapewne zostałeś zobowiązany do ich zgłoszenia najpóźniej wraz z odpowiedzią na pozew o rozwód.

Swoje stanowisko musisz uzasadnić czyli przytoczyć argumenty, które przekonają Sąd o jego słuszności. Sęk w tym, że w uzasadnieniu odpowiedzi na pozew nie ma miejsca na opisywanie całego wspólnego życia i drobiazgowe przytaczanie wydarzeń z przeszłości. Ważne, aby były to argumenty odpowiednio wyselekcjonowane, które będą przez Sąd uznane za istotne.

Co robić, gdy pozew o rozwód zawiera wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie to wskazanie przez powoda, w jaki sposób chce przez czas trwania sprawy rozwodowej uregulować kwestie łożenia środków pieniężnych na małoletnie dzieci lub rodzinę, wyznaczenia dni Twoich spotkań z dzieckiem lub powierzenia nad nim pieczy. Oczywiście jest to tymczasowe uregulowanie i nie przesądza o ostatecznym zakończeniu sprawy, niemniej musisz potraktować to poważnie. Zasądzone w ramach zabezpieczenia alimenty będziesz płacił przez cały czas trwania sprawy rozwodowej, co może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat!

To bardzo ważna kwestia, bowiem być może będziesz musiał złożyć nie tylko odpowiedź na pozew o rozwód, ale także odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie lub po prostu wniosek o uzasadnienie. Nie wiesz, jakie kroki dalej podjąć? Dalsza  droga jest zależna od tego, czy przesłany do Ciebie pozew o rozwód zawiera jedynie wniosek o zabezpieczenie, czy wraz z pozwem otrzymałeś już postanowienia Sądu o udzieleniu tego zabezpieczenia.

Pamiętaj, że jeśli wraz z pozwem o rozwód otrzymałeś postanowienie o zabezpieczeniu alimentów lub z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny to masz tylko 7 dni na złożenie wniosku o jego uzasadnienie. Wniosek trzeba opłacić. Jeśli kwota wskazana w postanowieniu jest dla Ciebie wygórowana jedyną racjonalną decyzją jest złożenie – po otrzymaniu uzasadnienia- zażalenia.

Jest także i druga strona medalu. Twoja odpowiedź na pozew również może zawierać wniosek o zabezpieczenie np. w przedmiocie kontaktów z dziećmi, pieczy nad nimi lub przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny przez powoda.

Odpowiedź na pozew o rozwód możesz przygotować samodzielnie. Wówczas składasz ją w dwóch egzemplarzach w Sądzie Okręgowym, który prowadzi rozwód. Obecnie, z uwagi na zagrożenie epidemiczne np. w Krakowie nadal nie funkcjonuje dziennik podawczy. Jeśli chcesz dostarczyć odpowiedź na pozew o rozwód osobiście to przed wejściem do Sądu Okręgowego w Krakowie możesz wrzucić ją do białej urny. Nie będziesz dysponował jednak żadnym potwierdzeniem złożenia pisma. Dlatego radzę abyś wysłał ją listem poleconym na adres Sądu, wskazując właściwy wydział i sygnaturę sprawy.

Możesz mieć wątpliwości, jakie zająć stanowisko w sprawie i jakie przedstawić dowody. W takim wypadku możesz skonsultować się z adwokatem, ale nie odkładaj tego w czasie, bo nie masz go zbyt wiele.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy w przygotowaniu odpowiedzi na pozew o rozwód wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *