Kiedy Sąd podczas rozwodu nie orzeka o kontaktach z dzieckiem?

Charakterystycznym dla procesu rozwodowego jest, że poza aspektami dotyczącymi relacji małżeńskich, sąd orzeka także o sprawach dzieci, będąc zobowiązanym do poczynienia ustaleń odnośnie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów, a także określenia kontaktów rodzica z dziećmi.

Niejednokrotnie rodzice, mimo rozstania i związanych z tym trudnych relacji między sobą, potrafią współpracować na polu dotyczącym spraw dzieci. Kiedy rodzic, który nie mieszka z dziećmi na co dzień spotyka się z nimi swobodnie i nie jest ograniczany w tych kontaktach przez byłego partnera nie istnieje potrzeba sztywnego wyznaczania ram dla utrzymywania ich więzi. Ba, wyznaczanie ściśle określonych terminów kontaktów byłoby nawet uciążliwe.

Pozostawienie sposobu utrzymywania kontaktów w gestii rozwodzących się rodziców jest możliwe i zależy od spełnienia przez małżonków jednego warunku: złożenia zgodnego wniosku, aby sąd nie orzekał o utrzymywaniu kontaktów z dziećmi. Wniosek ten może zostać zawarty w:

– pozwie o rozwód,

– odpowiedzi na pozew o rozwód

– dalszych pismach procesowych.

Złożenia oświadczenia w tym przedmiocie może nastąpić także ustnie w trakcie rozprawy i nie jest ograniczone jakimkolwiek terminem. Do chwili uprawomocnienia się orzeczenia sądu strony mają możliwość zgodnego odstąpienia od swoich żądań czy wniosków w zakresie uregulowania kontaktów. Złożenie zgodnego oświadczenia na początku postępowania rozwodowego z pewnością wpłynie na przyśpieszenie zakończenia sprawy przed sądem.

Pamiętajcie: jeśli między rodzicami pojawi się brak zgody w powyższej kwestii, o sposobie utrzymywania styczności będzie decydował sąd. Kontakty, które odbywają się w terminach wypracowywanych w oparciu o porozumienie rodziców dają największe prawdopodobieństwo uwzględnienia potrzeb wszystkich stron: zarówno dzieci jak i każdego z rodziców. Kiedy pojawi się spór sąd będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka, a nie interesem i wygodą jednego czy obojga rodziców.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *