Rozwód na jednej rozprawie? Szybki rozwód jest możliwy.

Co zrobić, aby sprawnie i szybko przejść przez proces rozwodowy tak, by nie trwał latami? Ile trwa rozwód i czy możliwe, aby zakończyć go na pierwszej rozprawie?

To bardzo częste pytania, które padają z ust rozstających się małżonków. Są zresztą całkowicie zrozumiałe. Sprawy nieprzyjemne, a raczej do takich większość osób zalicza rozstanie z partnerem, chcemy zamykać jak najszybciej.

Rozwód bez orzekania o winie

Kluczem do sprawnego przejścia przez rozwód jest odstąpienie przez małżonków z żądania orzekania o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. W takim wypadku sąd nie będzie przeprowadzał żmudnego postępowania dowodowego, które miałoby wyjaśnić, kto i w jakim stopniu zawinił, gdyż z urzędu nie może tego uczynić. Sęk w tym, że obydwoje małżonkowie muszą wyrazić na to zgodę, co nie zawsze przychodzi łatwo. Być może wydaje Ci się nawet, że w Twoim przypadku jest to niemożliwe. Samo złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie nie oznacza przecież, że małżonek pozwany przystanie na taki sposób polubownego rozwiązania małżeństwa, często deklaruje nawet wprost, że tak nie będzie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Skorzystaj z przedprocesowych negocjacji, w ramach których łatwiej będzie ustalić, gdzie leży sedno sporu, którym nie muszą być wcale kwestie moralne i chęć uzyskania potwierdzenia, że oto „ja” byłem wzorowym i przykładnym małżonkiem. Wypracowanie porozumienia, które może objąć także kwestie alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a nawet sposobu podziału majątku wspólnego może przekonać drugą stronę do polubownego przeprowadzenia rozwodu. Możesz spróbować samodzielnie lub skorzystać z pomocy prawnika rozwodowego, który przekona drugą stroną o korzyściach (nie tylko finansowych) płynących z ugodowego załatwienia sprawy. Jako pełnomocnik zawsze namawiam strony do pertraktacji, biorę w nich udział, czasami prowadzę je z pełnomocnikiem drugiej strony. Zdarza się, że rozmawiam w imieniu mojego klienta bezpośrednio z jego małżonkiem.  Wierzę w to, że taka strategia ma sens i jest korzystna dla klienta.  

Z przygotowanym porozumieniem rozwód na pierwszej i co ważne jedynej rozprawie jest możliwy, nawet gdy macie wspólnie małoletnie dzieci. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na wyznaczenie pierwszej rozprawy rozwód uzyskacie po kilku miesiącach (od 3-6) od złożenia pozwu. To naprawdę szybko, jak na realia naszego wymiaru sprawiedliwości.

Podział majątku przy rozwodzie nie zawsze go przedłuży

Wbrew obiegowej opinii podział majątku wspólnego, który małżonkowie chcą przeprowadzić w ramach rozwodu wcale nie oznacza, że sprawa nie zakończy się na jednej rozprawie. Oczywiście, jeśli stanowiska stron są sprzeczne to cały proces będzie dłuższy, być może nawet sąd stwierdzi, że podziału majątku w trakcie procesu o rozwód jest niemożliwy, gdyż spowodowałby nadmierną zwłokę w jego przeprowadzeniu. Przeprowadzenie w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego stron nie powoduje nadmiernej zwłoki postępowania nie tylko wtedy, gdy między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku, lecz także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym zakresie. Ale jak wspomniałam porozumienie przedprocesowe może objąć również kwestie podziału majątku i z doświadczenia wiem, że w takim również możesz liczyć na zakończenie sprawy na pierwszej rozprawie. Korzyść płynąca z takiego rozwiązania jest podwójna, bo obydwie strony ograniczają koszty sądowe, nie muszą inicjować kolejnego postępowania przed sądem, które pochłonie kolejne środki, czas i energię.

O kosztach procesu przeczytasz tutaj:

Bez porozumienia co do zasad rozstania możemy być pewni tylko tego, że przed nami miesiące, a raczej nawet lata wizyt w sądzie. Biorąc pod uwagę możliwość zaskarżenia wyroku przez jedną ze stron i czas trwania postępowania odwoławczego (w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, który jest właściwy dla rozwodów przeprowadzanych przed sądami I instancji w Nowym Sączu, Krakowie, Tarnowie, obecnie na rozprawę apelacyjną oczekuje się nawet 1,5 roku!) czeka Was długa droga do prawomocnego zakończenia sporu.  

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy w sprawnym przeprowadzeniu rozwodu wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.