Podział majątku przed rozwodem- czy to możliwe?

Wbrew obiegowej opinii, dokonanie podziału majątku nabytego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa w żadnym stopniu nie jest uzależnione od tego, czy małżonkowie są rozwiedzeni. Małżeństwo może nadal trwać  natomiast małżonkowie, z różnych przyczyn, mogą być zainteresowani dokonaniem podziału majątku wspólnego. I zgodnie z prawem mogą to uczynić.

Jedynym warunkiem, który tak naprawdę jest konieczny do przeprowadzenia podziału majątku małżonków jest zakończenie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ustaje oczywiście wskutek orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji. Może zostać zniesiony także przez samych małżonków, którzy przed notariuszem zawrą umowę majątkową małżeńską (tzw. intercyzę) i wprowadzą w swoim związku ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Zawarcie intercyzy wymaga jednak obopólnej woli małżonków. Kiedy jej brak, pozostaje jeszcze możliwość wniesienia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, w tym z datą wsteczną.  Zarówno dobrowolne- notarialne, jak i przymusowe- sądowe zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić przed wszczęciem sprawy o rozwód, a nawet w jej trakcie.

Warto wspomnieć, że rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa także w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków lub ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ten ostatni przypadek niesie za sobą poważne konsekwencje bowiem całość majątku wspólnego wchodzi do masy upadłości i nie może zostać podzielona. Drugi z małżonków może dochodzić roszczeń z tytułu udziału w majątku wspólnym wyłącznie w postępowaniu upadłościowym, co zdaje się być dosyć niekorzystną sytuacją.

Kiedy dojdzie już do zniesienia majątkowej wspólności małżeńskiej obydwoje małżonkowie mogą żądać podziału majątku wspólnego. Nierzadko, przy współpracy obu stron, jest to de facto możliwe w ciągu jednego dnia! Małżonkowie najpierw jednym aktem notarialnym zawierają intercyzę, a następnie stają do notarialnego aktu podziału majątku wspólnego. Zawarcie intercyzy wymaga formy notarialnej, natomiast podział majątku tylko o tyle, jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość. Ruchomości strony mogą podzielić nawet poprzez umowę ustną, choć oczywiście może nastręczać to trudności w określonych sytuacjach. Dlatego zalecam zachowanie przynajmniej pisemnej formy umowy. 

Podsumowując, dokonanie podziału majątku wspólnego jest możliwe zarówno przed rozwodem, w jego trakcie, jak i po rozwodzie.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, czy wideokonferencje dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *