Ugoda w sprawie rodzinnej

Ugoda sądowa to kompromisowy sposób rozwiązania zawisłego przed Sądem sporu. Strony mogą wypracować ją w trakcie prowadzonej mediacji, ale zdarza się, że porozumienie jest osiągane podczas rozprawy sądowej, a następnie jego treść wciąga się do protokołu rozprawy lub też zamieszcza w odrębnym dokumencie.

Zgodnie z art 223 k.p.c. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron.


Art. 2056 § 2 k.p.c.

Przewodniczący powinien skłaniać strony do pojednania oraz dążyć do ugodowego rozwiązania sporu, w szczególności w drodze mediacji. W tym celu przewodniczący może poszukiwać ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierać je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe.

Niewątpliwą korzyścią ugodowego rozstrzygnięcia sprawy jest szybsze uregulowanie sytuacji prawnej stron, a także uniknięcie kosztów związanych z długotrwałym procesem sądowym- najpierw przed Sądem I instancji, następnie przed Sądem II instancji.

Ugoda w sprawach rodzinnych jest dopuszczalna w postępowaniach o:

✅obniżenie alimentów

✅podwyższenie alimentów

✅kontakty z dzieckiem,

✅miejsce zamieszkania dziecka

Nie każdą sprawę rodzinną można jednak uregulować w drodze ugody zawartej przez strony, i tak dotyczy to:

⛔️ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej

⛔️ustalenia ustania obowiązku alimentacyjnego

⛔️ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

W powyższych sprawach, nawet gdyby strony były zgodne w prezentowanych stanowiskach, musi zapaść orzeczenie sądu.

Możesz mieć wątpliwości, na jakie ustępstwa zgodzić się w ramach prowadzonych rozmów ugodowych i czy treść zaproponowanej przez drugą stronę ugody nie naraża Twoich interesów. W takim wypadku możesz skonsultować się z adwokatem, który poprowadzi w Twoim imieniu dalsze rozmowy, a nawet będzie reprezentował Cię przed Sądem i zadba o ochronę Twoich praw.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *