Jak rosnąca inflacja wpływa na wysokość alimentów?

Zgodnie z prawem ustalona przez sąd kwota alimentów może ulegać modyfikacjom w wyniku zmiany stosunków. Oznacza to, że  ustalona przez sąd, czy to podczas rozwodu czy procesu o alimenty, pierwotna kwota zobowiązania może zostać zmieniona.

Środkiem prowadzącym do takiej zmiany będzie wniesienie pozwu o obniżenie lub o podwyższenie alimentów. W postępowaniu tym należy położyć nacisk na porównanie aktualnej sytuacji uprawnionych i zobowiązanego oraz tej jaka istniała przy ustalaniu wysokości alimentów. Jednocześnie nie każda zmiana w życiu stron będzie podstawą do zmiany orzeczenia alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków, która może prowadzić do zmiany wysokości alimentów należy rozumieć taką, która:

– po pierwsze jest zasadnicza, a więc istotnie wpływa na wysokość budżetu, którym dysponuje uprawniony lub zobowiązany, przy czym odnosi się do potrzeb usprawiedliwionych lub możliwości majątkowych i zarobkowych

-po drugie jest trwała, a więc istnieje przez dłuższy czas i nie ulegnie szybkim zmianom,

Mając na uwadze powyższe trzeba poczynić jeszcze jedną ważną uwagę, a mianowicie, że sam upływ czasu nie może stanowić podstawy do zmiany wysokości alimentów.  Co jednak, gdy wskutek upływu czasu zmienia się siła nabywcza pieniądza, w dodatku na poziomie kilkunastoprocentowym?

Inflacja a wysokość alimentów

Wpływ rosnącej inflacji na wysokość zobowiązań alimentacyjnych ma obecnie większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Bez wątpienia można traktować ją jako istotną zmianę stosunków, ponadto o charakterze trwałym. Tym samym można domagać się podwyższonych alimentów. Koszty wydatków na podstawowe artykuły życia codziennego rosną, co powoduje, że wartość kwoty ustalonej w wyroku zasądzającym alimenty była wyższa niż siła nabywcza tej samej kwoty obecnie. Mówiąc wprost, za ustalone alimenty możemy kupić obecnie mniej.   

Ale, powoływanie się w procesie o podwyższenie lub obniżenie alimentów wyłącznie na inflację, to miecz obusieczny. Należy pamiętać, że wzrost kosztów utrzymania takich jak wyżywienie, czynsz, prąd, gaz, paliwo itp. dotyka obu stron. Część sędziów orzekających w sprawach o alimenty stoi zatem na stanowisku, że, o ile nie wzrosły dochody zobowiązanego do alimentacji to zmiana orzeczenia dotyczącego alimentów nie będzie uzasadniona.

Sytuację komplikują wprowadzone z początkiem roku zmiany podatkowe, które w niektórych gospodarstwach spowodowały obniżenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia, a tym samym spadek dochodów. W zależności od tego, którą ze stron dotknęły skutki tzw. Polskiego Ładu argument ten będzie przemawiał bądź za podwyższeniem alimentów bądź za obniżeniem ich kwoty lub po prostu pozostawieniem na takim samym poziomie.

Bez wątpieni sytuacja każdej rodziny jest inna i wymaga indywidualnej oceny. Składając pozew o zmianę ustalonego zobowiązania alimentacyjnego należy pamiętać, że powoływanie się wyłącznie na wzrost inflacji jako przyczynę konieczności podwyższenia alimentów może okazać się niewystarczające.

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.


Prowadzimy sprawy rozwodowe Nie tylko w Krakowie, ale także w Nowym Sączu, Tarnowie, Kielcach czy Katowicach. Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, czy wideokonferencje dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. ­­­­

Kancelaria SZ&P ADWOKACI Szczurek Szewczyk- Stępień ma swoją siedzibę w Krakowie. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *