Chcę wziąć rozwód- od czego zacząć?

Podjęcie decyzji o rozstaniu, choć niewątpliwie trudne emocjonalnie, jest dopiero początkiem drogi do ostatecznego uzyskania rozwodu przed sądem. Dobre przygotowanie się do procesu rozwodowego będzie nie tylko zwiększało szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia sądu, ale może w sposób znaczący wpłynąć na długość postępowania sądowego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że decyzje podejmowane jeszcze przed złożeniem…

Czytaj dalej →

Rozwód- na jakie koszty się przygotować i czy małżonkowie mają wpływ na ich wysokość

Koszty rozwodu zależą w dużej mierze od samej strony

Podobno najtrudniejsze w rozwodzie jest samo podjęcie decyzji o nim. Nie nadawałabym jednak przesadnego znaczenia tej dość obiegowej opinii. Obserwując bieg spraw rozwodowych mogę Was zapewnić, że od samej decyzji o rozstaniu znacznie trudniejsze może okazać się przejście przez postępowanie sądowe i zakończenie go. Małżonkowie rozstają się przecież z różnych powodów i nie zawsze są…

Czytaj dalej →

Czy zawsze trzeba uiścić opłatę sądową od pozwu o rozwód?

Zasadą obowiązującą w postępowaniu cywilnym jest to, że każdy pozew, w tym również rozwodowy, podlega opłacie sądowej, uiszczanej równocześnie z jego wniesieniem. Opłata sądowa w przypadku pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Więcej na ten temat kosztów sprawy rozwodowej przeczytacie w artykule Istnieje jednak możliwość zainicjowania sprawy o rozwód bez konieczności ponoszenia wydatku w postaci…

Czytaj dalej →

W jaki sposób sąd rodzinny przeprowadza wysłuchanie dziecka ?

Zasadą polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest branie pod uwagę stanowiska dziecka w ważniejszych sprawach dotyczących jego osoby lub majątku. W toku postępowania przed sądem rodzinnym i opiekuńczym umożliwienie dziecku wypowiedzenia się w kwestii własnej sprawy, czy to przykładowo dotyczącej kontaktów z rodzicem, czy rozstrzygnięcia o miejscu zamieszkania, następuje poprzez jego wysłuchanie. Wysłuchanie małoletniego służy…

Czytaj dalej →

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód?

Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy z małżonków ma prawo do rozwodu, jeśli  w związku małżeńskim nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Oznacza to zerwanie wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych łączących partnerów. Pomimo spełnienia wymienionych wyżej przesłanek, sąd może jednak oddalić pozew o rozwód i odmówić rozwiązania małżeństwa. Należy rozróżnić dwie…

Czytaj dalej →

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Prawo rodzinne przewiduje możliwość rozwiedzionego małżonka powrotu do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Dotyczy to każdego z małżonków, zarówno kobiety, jak mężczyzny. Zdarzają się bowiem okoliczności, kiedy to mąż przyjmuje nazwisko żony, choć niewątpliwie rzadziej aniżeli sytuacja odwrotna. Aby powrócić do nazwiska noszonego przed małżeństwem należy złożyć stosowne oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego…

Czytaj dalej →

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód?- cz. 2

Tematyka oddalenia pozwu o rozwód była już przeze mnie poruszana i spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Zagadnienie warunków koniecznych do orzeczenia rozwodu wypada jednak uzupełnić omówieniem przesłanki, którą sąd rozstrzyga w pierwszej kolejności, a mianowicie kwestii trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków czyli tzw. przesłanki pozytywnej rozwodu. Jeśli poruszamy temat, kiedy najczęściej sądy odmawiają małżonkom…

Czytaj dalej →

Okiem adwokata o prawie rodzinnym czyli …

Blog Prawo rodzinne okiem adwokata powstał dla Państwa. Dla naszych klientów (obecnych i przyszłych), dla osób próbujących samodzielnie rozwiązywać problemy prawne, dla wszystkich rodziców (zarówno ojców jak i matek). Przede wszystkim  dla osób, które w natłoku informacji poszukują sprawdzonej wiedzy. Będzie merytorycznie, ale nie o suchej literze prawa. Krótko mówiąc, w stylu, który moi Czytelnicy…

Czytaj dalej →